Det Hemmelige Teater

er en forening  hvor formålet er:

  • å drive teaterarbeid,
  • sette opp forestillinger,
  • arrangere kurs/seminarer
  • og kulturaktiviteter i forbindelse med dette


Ett hovedpunkt for foreningen er den årlige godsuka.

Her samles profesjonelle og amatører til en ukes arbeid sammen, med det mål for øye å hvise en forestilling for medlemmene i slutten av uka.

Her er det samarbeidet mellom de profesjonelle som står i høysetet. Alle deltar i prosessen. Og man lærer av hverandre.

Målet er at deltagerne skal får høste nye erfaringer, og bedre sine ferdigheter, for å bringe disse tilbake til sine lag og foreninger.


På lørdag i Godsuka inviteres medlemmene for å se hva vi har fått til i løpet av uka. 

Det hemmelige teater er en organisasjon med frivillige medlemmer.