Det Hemmelige Teater er en forening hvis formål er å drive teaterarbeid, sette opp forestillinger, arrangere kurs/seminarer og kulturaktiviteter i forbindelse med dette.Teaterarbeid og forestillinger:

Bidra til å skape et forum hvor amatører og profesjonelle arbeider sammen om et kunstnerisk produkt som presenteres for organisasjonens medlemmer (med venner).

Intensjon: Styrke deltagernes interesser og kvalitet på de teaterfaglige områder, som igjen bidrar til økt generell teaterinteresse i deres nærmiljø.


Kurs/seminarer:

Verksteduka. Deltagerne bor og arbeider sammen om og med alle sider av et teaterprosjekt; hvor alle blir utfordret til å bidra med sine innspill ut fra sin kompetanse til å skape et best mulig produkt innenfor en gitt tidsperiode.


Kulturaktiviteter:

Åpne forestillinger og teaterturer for medlemmene:

Eksempler København, Oslo, Mårbakka, Røros, Eid Trondheim

 
 
 
 

Send oss en melding

___________________________________________________________________________________

©2019 Dethemmeligeteater.com

Spiller du Lotto ?

Gi

Det Hemmelige Teater

din "Grasrotandel" !

Registrer vårt

Org.Nr. 9804 28 648

i ditt spillekort!