Det Hemmelige Teater viste sine forestillinger i Frydenlund Teater,

som lå ved bruket i Lillerud i Vestre Gausdal.

Høsten 2015 gikk Teateret opp i røyk, men her er bilder fra de 12 minnerike årene vi fikk spille her.