______________________________________________________________________________________________

 

Det Hemmelige Teater er en liten teaterforening bestående av teaterinteresserte personer - profesjonelle og amatører - som årlig arbeider fram nye teaterforestillinger basert på verkstedarbeid. 

        

 

 

Gjennom over 25 års virksomhet har DHT arbeidet med stoff fra ulike faser av dramalitteraturens historie (fra gresk komedie til nyere dramatikk).

I denne sammenheng har også lokale dramatikere som Bjørnstjerne Bjørnson, Hans Aanrud og Morten Jostad, vært viet stor oppmerksomhet.

Teatret har de siste årene også utviklet seg til et repertoarteater, som pr. dato har et ti- talls forestillinger på repertoaret.

 

DHT har sin base i Frydenlund Teater i Vestre Gausdal, et teaterbygg i “klassisk” stil med plass til 80 publikummere. (Samt vedfyring og utedo...)

 

Leder                          : Henrik Slåen (  henrik@dethemmeligeteater.com ) 90165195

 

Teatersjef                  :  Audun Gjermstad (audun@dethemmeligeteater.com  ) 90620310

 

Kunstnerisk råd         : Morten Jostad  ( morten@dethemmeligeteater.com ) 97685574

                                Helena Klarén ( helena@dethemmeligeteater.com )

                                      Ingrid Jostad ( ingrid@dethemmeligeteater.com )

 

 

______________________________________________________________________________________________

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bli medlem

 i

Det Hemmelige Teater

 

Som medlem

 blir man informert og får tilgang til det meste av aktivitetene og oppsetningene som blir arrangert av DHT.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                   ©2011 Dethemmeligeteater.com

___________________________________________________________________________________________________________________________________________