STYRET:

          Leder: Ingrid Moen

          Styremedlemmer:

Helena Klarén

Tore Rakvaag

Nils Allum

Ingrid Kleiven

Torill Merethe Hopen

Terje Aspeslåen

Kontakt: post@dethemmeligeteater.com


TEATERSJEF:

Audun Gjermstad

Spiller du Lotto ?

Gi

Det Hemmelige Teater

din "Grasrotandel" !

Registrer vårt

Org.Nr. 9804 28 648

i ditt spillekort!

Teatersjefens kone

Betty Gjermstad. Viktig person som har mange roller.

Har figurert i utallige stykker ved teateret.

Teatersjefen.

Audun Gjermstad har en sentral rolle i Det Hemmelige Teaters virksomhet.

Som initiativtaker, husvert, skuespiller, administrator og mye mer, har han gitt oss den gyldne anledning å utvikle våre teaterferdigheter.

Morten Jostad er også en av Det Hemmelige Teaters viktige støttespillere. Som kunstneriskleder gjennom mange år, har han satt sitt preg på stykkene.

___________________________________________________________________________________

©2019 Dethemmeligeteater.com